SỰ KIỆN

KHOÁ HỌC

CONTROL ZED - SCHOOL OF DIGITAL ART AND DESIGN

OUR MISSION

FROM SKETCH TO SCREEN

Control Zed studios was designed to offer international level art and design education to Vietnam. Both international and local artists will share their professional knowledge to local students who want to become professionals. We

 offers a variety of educational options to help students reach their goals in the entertainment industry, specialized courses for high school students and over many courses for professional enrichment.

Control Zed Studio là lớp học vẽ và thiết kế đồ họa 2D trên máy tính –  digital painting/ art,

ứng dụng cho việc sản xuất game, phim, minh họa sách truyện, đồ chơi…

Không ngừng học hỏi và tạo nên môi trường tốt nhất để chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức là kim chỉ nam của Control Zed.

Người sáng lập: Brandon Le

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN