3,800,000 VND
3,800,000 VND

Book Illustration

Giảng viên Nguyễn Đăng Khoa
Thời lượng: 14 buổi - 7 tuần Ngày khai giảng: Chưa có...
14 buổi - 7 tuần
3,800,000 VND
3,800,000 VND

Introduction to Blender

Giảng viên Nguyễn Minh Sơn
Thời lượng: 12 buổi - 6 tuần Ngày khai giảng: 28/03/2021
12 buổi - 6 tuần (T5 & Chủ nhật) 19h - 21h
4,000,000 VND
4,000,000 VND

Stylized Character Design

Giảng viên Nguyễn Duy Long
Thời lượng: 16 buổi - 8 tuần Ngày khai giảng: 23/06/2021
16 buổi - 8 tuần (T4 19h - 21h) & (Chủ nhật 15h - 17h)