Digital Painting Foundation

Giảng viên
Lê Minh Hiển
3,000,000 VNDĐăng ký

Course Description

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Kiến thức nền tảng về hình khối, ánh sáng, sắc độ, phối cảnh (isometric), chất liệu, người que/ người khối.

Kỹ năng dựng hình và các bài tập luyện bút lực.

Kỹ năng và định hướng về tính ứng dụng của vẽ digital vào các ngành nghề liên quan đến đồ họa.

ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU MỤC TIÊU SAU KHÓA HỌC
Bất kỳ ai yêu thích digital painting.
Graphic designer/ developer muốn học thêm kỹ năng vẽ phục vụ công việc.
Các bạn sinh viên muốn hoàn thiện hệ thống kiến thức vẽ bài bản.
Có laptop và bảng vẽ wacom Thành thạo kỹ năng Photoshop phục vụ vẽ digital.
Hiểu được các khái niệm nền tảng về hình khối, màu sắc, ánh sáng, sắc độ, chất liệu, phối cảnh…
Nắm được căn bản và quy luật khi vẽ dáng người que, phục vụ cho việc thiết kế nhân vật.
Được hỗ trợ định hướng, giải đáp thắc mắc về tính ứng dụng của vẽ digital vào các ngành nghề liên quan đến đồ họa.

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

12 BUỔI – 6 TUẦN

Buổi 1: Giới thiệu phần mềm Photoshop

               Làm quen bảng vẽ wacom

               Luyện nét phác thảo

Buổi 2: Hình khối trong không gian

Buổi 3: Đường contour và phương pháp sketch 

Buổi 4: Phương pháp đơn giản hóa các hình dạng phức tạp (cơ thể người)

Buổi 5: Ánh sáng và bóng đổ của các hình khối đơn giản

Buổi 6: Ánh sáng và bóng đổ của các hình khối phức tạp

Buổi 7: Giới thiệu về màu sắc

Buổi 8: Màu sắc và ánh sáng (render chất liệu và vật chất)

Buổi 9: Phương pháp đơn giản hóa các hình dạng phức tạp (động vật)

Buổi 10: Giới thiệu về thiết kế cảnh quan/ môi trường

Buổi 11: Giới thiệu về thiết kế nhân vật

Buổi 12: Tổng kết khóa học